Współpraca

Nawiązanie współpracy

W celu nawiązania współpracy z TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o. należy dopełnić kilku formalności. Wymienione poniżej dokumenty prosimy o przesłanie na adres naszej skrytki pocztowej listem poleconym.

TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o.
skrytka pocztowa 16
85-950 Bydgoszcz 1

Kandydat na przedstawiciela powinien:

  • prowadzić własną działalność gospodarczą (pośrednictwo finansowe) w lokalu biurowym wyposażonym w standardowe urządzenia biurowe takie jak: telefon, fax, kserokopiarka, zestaw komputerowy z drukarką, dostęp do internetu, skaner,
  • zapoznać się z treścią instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych Pobierz plik oraz stawkami prowizji dla AgentaPobierz plik.
  • podpisać umowę przedstawicielską.

Dokumenty, które należy czytelnie podpisać i przesłać w dwóch egzemplarzach:

Dokumenty (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem):

UWAGA! Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny tel. 523-222-178 wew. 10 p. Agnieszka Orzechowska

e-mail: agnieszka.orzechowska@transfer-bydgoszcz.pl