Dokumenty

OSOBA PRACUJĄCA (tylko umowa o pracę)

wymagany minimalny dochód brutto: 2000,00 ZŁ

 

DOKUMENTY:

  1. zaświadczenie o dochodach (kwota dochodu brutto, okres zatrudnienia, informacja o braku zajęć komorniczych)

  2. wyciąg z banku za ostatni miesiąc z wpływem z wynagrodzenia, stali klienci tylko wpływ na konto

  3. dowód osobisty

  4. drugi dokument potwierdzający tożsamość

 

 

EMERYT/RENCISTA (maksymalny wiek 70 lat)

wymagany minimalny dochód brutto: 867,00 ZŁ

 

DOKUMENTY:

  1. aktualna waloryzacja

  2. wyciąg z banku za ostatni miesiąc z wpływem z wynagrodzenia, stali klienci tylko wpływ na konto

  3. dla osób niemających wpływu na konto: przekaz pocztowy plus potwierdzenie nr rachunku bankowego

  4. dowód osobisty

  5. legitymacja emeryta/rencisty

 

PRODUKTY DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEMAJĄCYCH OBCIĄŻEŃ KOMORNICZYCH