Kontakt

TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 44/4
85-011 Bydgoszcz

 

Telefon: (52) 322-21-78, 735-953-005
Faks: (52) 322-40-85

INFOLINIA: 801-900-444

e-mail: firma@transfer-bydgoszcz.pl

agnieszka.orzechowska@transfer-bydgoszcz.pl

Adres do korespondencji:

TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o.
skrytka pocztowa 16
85-950 Bydgoszcz 1

biuro czynne codziennie od 9.00 do 17.00 oprócz sobót

NIP 967-123-29-20
Nr KRS: 0000249032
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 200.000,00zł

Nr rach. bankowego

58 1090 2590 0000 0001 3431 1361

 

Nasz znak słowno-graficzny "TRANSFER" jest znakiem prawnie chronionym decyzją Urzędu Patentowego RP.

Formularz kontaktowy