POŻYCZKA HIPOTECZNA

dla prowadzących działalność gospodarczą.
  • Pełna dyskrecja i poczucie bezpieczeństwa.
  • Nawet do 200 000 PLN!
  • Szybkie decyzje.
Finansowe wsparcie naszym klientom zapewniamy już od ponad 20 lat. Wiemy, jak ważny jest spokój i poczucie bezpieczeństwa w sytuacji kiedy poszukujemy wiarygodnego pożyczkodawcy. Nasze procedury oparte są na pełnej dyskrecji i wyłącznie formalnych działaniach. Dla naszych klientów oznacza to spokój i pewność, że nikt nie narusza ich miru domowego.

Pożyczka Hipoteczna

Pożyczamy Przedsiębiorcom kwotę do 200.000,00zł z terminem spłaty do 5 lat pod hipotekę na Twojej nieruchomości. Nie stosujemy przewłaszczenia nieruchomości. Nie wymagamy operatu szacunkowego.

Jak to wygląda w praktyce? Na początek wystarczy podać nam numer księgi wieczystej. Jeśli po weryfikacji nieruchomość uzyska naszą akceptację poprosimy Cię o dalsze dokumenty:

  • akt notarialny nabycia nieruchomości
  • polisę ubezpieczeniową (nie dotyczy nieruchomości gruntowych)
  • inne dokumenty wskazujące na stan prawny i faktyczny nieruchomości przewidzianej do obciążenia hipoteką np. wypis z rejestru gruntów, mapy, zdjęcia
  • dwa dokumenty tożsamości
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk pobrany ze strony internetowej CEIDG
  • informację o wysokości dochodów

Więcej o produkcie

TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 44/3
85-011 Bydgoszcz
523-222-178, 735-953-005